Biologisch eten, maakt het uit?

Ik kwam recent een minionderzoek tegen naar het effect van biologisch eten op resten van bestrijdingsmiddelen in urine van Zweedse Environmental Research Institute. Je kunt raden wat het resultaat was, veel minder pesticiden in urine na twee weken biologisch gegeten te hebben.

Maakt het uit? Het bizarre is, dat we het antwoord op die vraag niet echt lijken te weten. De resultaten van het minionderzoek bij één Zweedse familie suggereren weliswaar dat er veel minder resten van bestrijdingsmiddelen in de urine terecht komen via biologisch voedsel dan conventioneel voedsel, ze suggereren ook dat de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen ook bij conventioneel voedsel ruim onder de normen blijft.

Alleen, daar zou wel eens een addertje onder het gras kunnen zitten. Normen voor bestrijdingsmiddelen zijn per middel bepaald, niet in combinatie met elkaar. Uit de resultaten van dit minionderzoek blijkt in ieder geval, dat conventionele voeding een heel cocktail aan bestrijdingsmiddelen met zich mee brengt. De hoogste doses worden gevonden voor chloormequat-chloride, een middel dat veel gebruikt wordt bij de teelt van granen. Uit onderzoek met proefdieren blijkt dat chloormequat-chloride de ontwikkeling kan verstoren en de vruchtbaarheid kan beïnvloeden. Daarnaast irriteert het de huid, de ogen en is het giftig voor waterplanten. Niet echt een lekker middeltje, dus. De hoogste concentraties werden gevonden bij het jongste gezinslid. Een peuter van 3 die veel pap, brood en pasta eet. De concentraties bleven wel ruim onder de norm. Maar, in de urine van dit jongetje werden niet alleen resten van dit middel, maar ook van een heel aantal andere bestrijdingsmiddelen gevonden. De vraag is, wat het effect is van die combinatie. En dat weten we niet.

De resultaten van dit minionderzoek suggereren dat de concentratie chloormequat-chloride af kan nemen met een factor 18 door biologisch te eten. Concentraties 3,5-DCA kunnen met een factor 22 afnemen, en concentraties 3-PBA met een factor 15. Toch namen niet alle concentraties af. Met name in de ouders namen concentraties van de middelen Mepiquat en Chlorpyrifos niet af. Deze middelen worden met name gebruikt in koffieteelt en wijnbouw. En ook voor deze middelen zijn de waarschuwingen niet mis: van neurologische problemen bij acute blootstelling tot ontwikkelingsachterstanden bij chronische blootstelling van kinderen.

Advertisements

6 thoughts on “Biologisch eten, maakt het uit?

    1. Bij ons komt er behoorlijk wat niet-biologische groente op tafel. In de supermarkt vind ik de kwaliteit vaak te slecht en de prijs te hoog, en het is logistiek niet haalbaar om alle groente bij de biologische marktkraam te halen. In de zomer is het hier in de buurt makkelijker om aan (niet-gecertificeerde) biologische groente te komen, dus dan komen we een heel eind. Voor noten e.d. twijfel ik altijd. Ik weet ook gewoon niet zo wat het verschil is in teeltmethoden, welke resten komen in de noot zelf terecht, etc. Ik ken alleen het verschil in prijs, die alleen bij de Lidl (veel) lager lijkt te liggen dan bij alle andere biologische en niet-biologische noten. Dus als we niet bij de Lidl komen, koop ik noten altijd bio. Vlees komt bij ons van een niet-biologische slachterij die grasgevoerde beesten uit de buurt slacht. Uiteindelijk zal het dan misschien wel meevallen met de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen.

      1. Gelukkig is er steeds meer biologische groente in de supermarkt te vinden. Bijvoorbeeld de Jumbo heeft een steeds ruimer aanbod. Ik eet zo’n 60 tot 80% van mijn groente biologisch. Noten meestal ook. Het meeste vlees koop ik in een boerderijwinkel. Biologisch en grasgevoerd.

  1. in ieder geval bewijs dat biologisch eten zoden aan de dijk zet ( als je daar tenminste nog aan twijfelde), een mooi begin van hopelijk verder onderzoek, bv naar stapeling van diverse stoffen; ook bijzonder dat dit door een supermarktketen in gang werd gezet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s