“Oerdieet lijkt echt te werken”

Aldus het Friesch Dagblad. Met andere woorden, de eerste resultaten zijn bekend! Twee masterstudenten geneeskunde hebben meegewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek dat ik een tijdje geleden aankondigde. Eén van hen, Esther Bikker, is nu bijna klaar met haar scriptie. Dit schrijft ze daarover:

“Hallo allemaal!

Mijn naam is Esther Bikker en ik ben een geneeskundestudent die het interessant vindt om zich bezig te houden met de relatie tussen voeding en gezondheid. Het afgelopen half jaar ben ik onder begeleiding van Esther Nederhof bezig geweest met een masterscriptie die zich richt op het effect van het paleodieet op depressieve klachten. Onder andere via deze blog zijn destijds deelnemers voor dit haalbaarheidsonderzoek gezocht. Ik heb me bezig gehouden met het verwerken van de resultaten van de eerste vier weken van dit onderzoek en heb daar een scriptie over geschreven. Mijn doel was om te kijken of het haalbaar is om een onderzoek uit te voeren waarin het effect van twee gezonde voedingspatronen op depressieve klachten wordt vergeleken. De gezonde voedingspatronen die werden vergeleken zijn het paleodieet en de Schijf van Vijf. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste vier weken van het onderzoek verwerkt en daaruit blijkt dat een dergelijk onderzoek haalbaar is en dat op basis van deze resultaten schattingen gemaakt kunnen worden over het effect van het paleodieet op depressieve klachten.

Het werven van deelnemers via internet bleek goed te werken; binnen 40 dagen waren er genoeg deelnemers verzameld. De helft van deze deelnemers heeft 4 weken het paleodieet gevolgd, de andere helft heeft 4 weken de Schijf van Vijf gevolgd. Uit de wekelijkse voedingsvragenlijsten bleek dat de deelnemers voor 75% trouw waren aan het paleodieet en voor 83% aan de Schijf van Vijf. In de groep die het paleodieet volgde was na vier weken een grotere afname van depressieve klachten te zien. Deze verandering hing niet samen met de verwachtingen die de deelnemers vooraf over het dieet hadden, zoals te zien is in grafiek 1.

Verwachtingen

–Figuur 1–
Verwachtingen van individuele deelnemers over het efect van het paleodieet en de schijf van vijf op psychische klachten correleren niet met verandering in score op depressie

Bij deelnemers die bij aanvang van het onderzoek een hogere score van depressieve klachten hadden, was sprake van een grotere afname van de score. Deze afname van de score was sterker bij de paleodieetgroep dan bij de Schijf van Vijf groep. In grafiek 2 is dit te zien aan de ligging van de punten en het verloop van de trendlijn.

Depressiescore

–Figuur 2–
Initiële depressiescore t.o.v. verandering depressiescore

Al met al zijn dit veelbelovende resultaten! Op basis van dit onderzoek kunnen echter nog geen wetenschappelijke conclusies worden getrokken over de effectiviteit van het paleodieet op depressieve klachten. Maar omdat we nu weten welke mate van effect verwacht kan worden, kunnen we wel uitrekenen hoeveel mensen er nodig zijn om een onderzoek op te zetten dat wetenschappelijk significant kan worden. Uit deze berekening kwam dat er voor een vervolgonderzoek ongeveer 230 deelnemers nodig zijn (hierbij gaan we uit van een alfa van 0,05 en een power van 80%). Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek kan meer en beter onderzoek naar het paleodieet worden gedaan. Dat kan van belang zijn voor de preventie van depressie en in de toekomst wellicht zelfs voor de behandeling van depressies. We zullen jullie laten weten wanneer een vervolgonderzoek van start gaat! Ik ben van mening dat er binnen de geneeskunde grote stappen gezet kunnen worden, wanneer we meer letten op het effect van voeding op ons lichaam en onze psyche. Door middel van dit onderzoek heb ik daar een steentje aan bij mogen dragen, maar ik hoop mij hier in de toekomst als arts nog meer mee bezig te houden.”

En hier het stuk in het Friesch Dagblad:

frd-20160224paleo

 

Advertisements

8 thoughts on ““Oerdieet lijkt echt te werken”

 1. Een schitterend resultaat, en bied besef van ontsnappen aan het juk van welvaartsziekten.
  Ook aan de besparing van de zorg-en behandelkosten hiervan.
  Is dit ook geen mooie kans voor zorgverzekeraars om kosten te besparen.
  Willen zij hier misschien ook met onderzoeksfinanciering helpen om de noodzakelijke besparing van zorgkosten te bereiken?
  Om dit breed geaccepteerd te krijgen als bewijs van wetenschap zal er ongetwijfeld nog meer onderzoek gedaan moeten worden.

 2. Zonder verder iets af te willen doen aan dit onderzoek: De relatie weergegeven in Figuur 2 kan minimaal voor een deel verklaard worden door een statistisch fenomeen dat bekend staat als ‘regression toward the mean’ – en is dus voor minimaal een deel een artefact gegenereerd door de gekozen berekening. In het kort: wanneer een waarde relatief hoog is, is alleen daardoor al de kans groot dat de waarde bij een volgende meting lager zal zijn. Dit fenomeen kan zeer sterke verbanden genereren (tot ongeveer r=-0.7). Zie Wikipedia voor een uitgebreidere uitleg.

  1. Beste Simon,

   Leuk dat je mijn blog leest! Ik ben met je eens dat ‘regression to the mean’ de afname van klachten over de gehele linie kan verklaren. Het verklaart mijns inziens niet waarom er een grotere afname is bij het ene voedingspatroon dan bij het andere voedingspatroon. Ik hoor het graag als iemand hier anders over denkt!

 3. Esther , zie nu pas mijn reactie hierboven . Excuus , was niet mijn bedoeling om dat hier te plaatsen.
  Wil je zo vriendelijk zijn om bovenstaande en deze reactie te verwijderen ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s