Wat je eet of hoe je kookt?

Dat het uitmaakt wat je eet, is zo’n beetje het centrale thema van mijn blog. Het maakt echter ook uit hoe je kookt. Bakken, braden en frituren maken eten extra lekker, maar er worden ook schadelijke producten gevormd, waaronder AGEs (Advanced Glycation End-products). Melchior Meijer schreef daar uitgebreid over.

Helen Vlassara, die werkt aan de Mount Sinai School of Medicine in New York, schreef er enkele jaren geleden een boek over. Er leek toen wel enige twijfel te zijn over de vraag of die AGEs in het lichaam zelf geproduceerd worden, of uit de voeding afkomstig zijn. Beide komen voor. Zowel in het lichaam als in voeding worden AGEs gevormd. De vraag was of het uitmaakt hoeveel AGEs er uit voeding afkomstig zijn.AGEs

Dit plaatje komt van healthedgepodcast

In Vlassaras boek is ze daar vrij stellig over: verminder het aantal AGEs in je voeding en je zult langer gezond blijven. Terwijl ze dat boek schreef, was ze waarschijnlijk al goed op weg met het onderzoek waarvan ik de resultaten onlangs tegenkwam. Ze gaf 77 50+sers met metabool syndroom instructies over het verlagen van AGEs in hun voeding, terwijl ze de hoeveelheid, de kwaliteit en de samenstelling van de voeding gelijk moesten houden. Tegelijkertijd werden 61 50+sers met metabool syndroom geinstrueerd niets te veranderen aan hun voeding. Het aantal AGEs in de voeding van de eerste groep ging inderdaad omlaag, het aantal AGEs in de voeding van de tweede groep bleef gelijk. De mensen in de laag AGE groep vielen af, verminderden hun insulineresistentie, oxidatieve stress en ontstekingsmarkers, en, niet onbelangrijk, er waren minder AGEs terug te vinden in hun bloed.

Dat het veranderen van kookmethodes, met de expliciete instructie de hoeveelheid, kwaliteit en samenstelling van de voeding gelijk te houden, tot gewichtsverlies leidde, is op zich al heel interessant. Daar kun je allerlei dingen achter zoeken. Het wordt echter ook gezien als een probleem bij de interpretatie van dit soort onderzoek. De kritische onderzoeker zal zeggen dat het gewichtsverlies de andere verbeteringen veroorzaakte, niet de vermindering in AGEs. Deels kunnen onderzoekers daar rekening mee houden in hun statistische methodes. Ze kunnen uitrekenen in hoeverre de vermindering van bijvoorbeeld insulineresistentie onafhankelijk is van gewichtsverlies. Uit de Resultaten van het onderzoek van Vlassara kan ik niet goed opmaken of ze die berekeningen gedaan hebben en wat daar dan uit kwam. Wat ze wel schrijven, is dat de vermindering van insulineresistentie onafhankelijk was van BMI, hoeveelheid kilocalorieën en nutriënten samenstelling. In hoeverre dat gaat om factoren die aan het begin van de studie gemeten zijn of juist aan het eind, wordt mij niet helemaal duidelijk.

Wat de onderzoekers wel heel duidelijk beschrijven, is dat insulineresistentie, oxidatieve stress en ontstekingsmarkers ook afnamen in deelnemers in de laag AGE groep die geen gewicht verloren. In tegenstelling tot deelnemers in de hoog AGE groep. Daar namen insulineresistentie, oxidatieve stress en ontstekingen niet af, ook niet bij de mensen die wel gewicht verloren. Met andere woorden, de veranderingen lijken wel degelijk toegeschreven te kunnen worden aan minder AGEs in de voeding in plaats van uitsluitend aan gewichtsverlies. Het maakt dus uit wat je eet EN hoe je kookt.

Gelukkig lijkt het ook mogelijk te zijn om AGEs tegen te gaan. Uit onderzoek van mijn collega’s bij Van Hall Larenstein onder 126 kinderen van twee verschillende basisscholen blijkt dat sportieve kinderen een lagere AGE score hadden dan niet sportieve kinderen. Het zou misschien zelfs zo kunnen zijn, dat een hoge koolhydraatconsumptie, wat een voorspeller zou kunnen zijn van hoge AGE scores, gecompenseerd kan worden met voldoende fysieke activiteit.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s